Rozwój Osobisty

Droga rozwoju - metafora

 Rozwój Osobisty to niezwykła Droga przeznaczona dla tych, którzy odczuwają potrzebę budowania swojej wiedzy i świadomości oraz nieustannego poszerzania zakresu swoich możliwości i strefy swojej mocy. Im dłużej podążasz tą Drogą, tym wyraźniej dostrzegasz, że Rozwój Osobisty to bardzo obszerny zakres działania polegający na doskonaleniu siebie i swojego życia. Z czasem uświadamiasz sobie, że powinien on obejmować WSZYSTKO CO ROBISZ  – począwszy od otwarcia oczu zaraz po przebudzeniu po ostatnią myśl przed zaśnięciem – wszystko powinno być wpisane w ten proces. Każda czynność, każda aktywność, każda relacja, każda działalność, praca, relaks, komunikacja, wewnętrzne dialogi – wszystko. Rozwój Osobisty powinien być procesem, który zachodzi zawsze, wszędzie, przy każdej okazji i nigdy się nie kończy – trwa od chwili obecnej aż do ostatniego oddechu. Dobrze realizowana Droga Rozwoju Osobistego jest aż tak kompleksowa.

Droga Rozwoju jest inna dla każdego. To wędrówka swoją własną ścieżką, która zawsze prowadzi na szczyt wysokiej góry. To zawsze jest ta sama Góra Spełnienia, ale dla każdego z nas znajduje się ona w innym miejscu, ma inny kształt, formę i wysokość. Poziom wyzwania związanego z jej zdobyciem jest dla każdego z nas inny w bezpośrednim porównaniu, ale jednakowy, jeśli spojrzeć na to w ujęciu osobistym: każdy z nas sam pokonuje swoje słabości i ograniczenia, każdy też sam dźwiga swój własny, dopasowany do swoich możliwości ciężar. Wspinaczka nie jest prosta. W końcu to droga pod górkę. Ale nagroda, jaką można się cieszyć przy osiąganiu kolejnych etapów wędrówki to coraz szersze i coraz bardziej wielobarwne panoramy życia, coraz bardziej subtelne wrażenia, coraz bogatsza świadomość tego, co dzieje się z nami, wokół nas i w nas oraz coraz więcej Wdzięczności, Radości, Miłości i Współodczuwania z innymi.

Jeśli zechcesz ta strona może dać Ci impulsy, do tego, żeby stawiać kroki w być może nowych dla Ciebie obszarach. Pozwalaj się prowokować i inspirować do skojarzeń, działań i do dokonywania zmian. Próbuj nowych ścieżek, sposobów i rozwiązań, które tutaj odkryjesz. Jeśli pozwolisz się inspirować niewykluczone, że uruchomisz w sobie procesy, które zmienią Cię diametralnie. Ta strona wskaże Ci czasem ścieżki, o których nie mówi się w naszych domach,  szkołach, we wspólnotach religijnych, w rówieśniczych grupach ani w innych społecznościach, do których większość z nas należy. Przekonasz się, że wiele idei, które tutaj poznasz mimo, że przeczą one ogólnie przyjętym przekonaniom i zasadom stosowanym w życiu, są od nich skuteczniejsze i rozsądniejsze. Czy będziesz w stanie je przyjąć lub chociaż sumiennie wypróbować?

Niewykluczone, że niektóre treści na tej stronie uznasz za zbyt ogólne i będziesz odczuwać niedosyt – potrzebę, żeby dowiedzieć się więcej. Wiedz, że to jest celowy zabieg. Nie znajdziesz tutaj gotowych recept i rozwiązań, a jedynie impulsy i wskazówki do poszukiwań, do zgłębiania i badania. Ucz swoje korzenie samodzielności. ZAPUSZCZAJ KORZENIE! Zawsze szukaj kilku wiarygodnych i rzetelnych źródeł – porównuj, sprawdzaj, badaj i analizuj na własną rękę, czytaj, odnajduj ludzi, którzy wiedzą to, co chcesz wiedzieć, podróżuj, żeby znaleźć odpowiedzi, dotykaj, wąchaj, smakuj, słuchaj i oglądaj. Szukaj sposobów, żeby docierać do źródeł ukrytych i trudno dostępnych – czyż nie tak właśnie z zaangażowaniem i determinacją działają korzenie drzew na suchej, skalistej glebie? Nie poddają się – szukają do skutku. Dają z siebie wszystko! Nie przyjmuj niczego na wiarę. SPRAWDZAJ! Niech wiedza będzie przygodą. Buduj swoją mądrość jako łączenie tego co już wiesz w jedną spójną całość z tym, co poznajesz. Dodawaj nowe elementy jako dopełnienie tego co już znasz, a nie jako oderwane od siebie okruchy nawet, jeśli nowe zdaje się kompletnie nie pasować do wcześniejszego. Zawsze istnieje jakieś powiązanie. Zawsze jest jakiś łącznik – tyle, że czasem jest on dla nas zakryty albo trudny do uchwycenia. Cała wiedza tego świata stanowi jedną spójną całość, a nasze ludzkie dzielenie jej na dziedziny jest bardzo umowne. Chodź w głąb, medytuj, szperaj, przykładaj nowe treści do siebie, a przekonasz się, że nieustannie odkrywać będziesz nieznane dotąd lądy, obszary, warstwy i perspektywy. Dawaj sobie szansę na zadawanie pytań i na szukanie odpowiedzi. Planuj czas na takie poszukiwania. Pozwalaj sobie dostrzegać współzależności i powiązania, zaskakujące połączenia i fascynujące analogie. Szukaj własnych interpretacji i skojarzeń. Regularnie, rzetelnie, sumiennie i systematycznie praktykuj Rozwój Osobisty!

Wierzę, że metafora LUDZIE SĄ JAK DRZEWA i treści publikowane na tym blogu przyniosą Ci mnóstwo impulsów do poszerzania Twojego świata, że będą one dla Ciebie przydatne, rozwojowe i inspirujące.

Powodzenia w Twojej Drodze Rozwoju Osobistego!

Fot. T. Milczarek, zdjęcie wykonano obiektywem typu rybie oko