Rama

Rama - LUDZIE SĄ JAK DRZEWA - Zdjęcie wykonane obiektywem typu rybie oko (fisheye). Lokalizacja: Zagrzeb Rama - LUDZIE SĄ JAK DRZEWA - Zdjęcie wykonane obiektywem typu rybie oko (fisheye). Lokalizacja: Zagrzeb

Każdy z nas toczy swoje życie na znanym sobie gruncie, na planszy, szachownicy, na swoim terytorium. Każdy korzysta ze swoich ulubionych schematów, posługuje się przyjętymi lub wypracowanymi przez siebie strategiami, według których realizuje swoje plany, cele, pomysły i spełnia swoje marzenia. Każdy ma swoje sposoby postępowania z ludźmi i klucz, według którego dobiera ich do grona wokół siebie. Każdy postępuje według określonych zasad i standardów gry. Niektóre z nich są wspólne dla wybranych, niektóre są wspólne dla większości ludzi w danym otoczeniu, ale niektóre z nich tworzymy sami tylko dla siebie i nikt oprócz nas się do nich nie odnosi. W ten sposób każdy z nas wpisany jest w większą lub mniejszą ramę, która określa pojemność jego świata i repertuar jego zachowań.

Rama może być ograniczeniem. Może zamykać, stawiać granice, odcinać to co w ramie od tego co poza nią. Ale jednocześnie rama może być ochroną, zabezpieczeniem, może być ozdobą, podkreślać wartość, wzmacniać efekt, wspierać i wspomagać to, co obramowuje.

Kto wpisał Cię w ramę, w której funkcjonujesz? Na ile zdecydowałeś o niej sam? Na ile sam ustaliłeś jej szerokość, granice i jej wygodę dla siebie? Na ile sam ją sobie dobrałeś i sam ją dla siebie stworzyłeś? Kiedy powstała Twoja rama? Czy jest dziecinnym szkicem poprowadzonym niepewną ręką czy dojrzałym dziełem odpowiednim dla Twojej wartości? Czy zostałeś w niej umieszczony tak dawno, że nie pamiętasz nawet przez kogo, czy może na bieżąco samodzielnie modyfikujesz jej właściwości? Na ile uświadamiasz sobie moc i ograniczenia swojej ramy, jej zakres, głębokość i sposób funkcjonowania? Na ile jesteś świadomy swojego wpływu na parametry swojej ramy ale i na możliwość wyboru zupełnie innej ramy? Co wiesz o swojej ramie? Jak korzystasz z jej właściwości? Czego o niej nie wiesz i w jaki sposób zamierzasz się tego dowiedzieć?

* * * * *

Coaching Prosperity

W procesie Coachingu Prosperity wraz z naszymi Klientami badamy szczegółowo świat, w którym żyją – chodzi tutaj przede wszystkim o wszystko w co wierzą – co uważają za całkowicie poza swoim zasięgiem, a co za dostępne i możliwe, oraz o interpretowanie rzeczywistości jako miejsca wrogiego i nieprzystępnego albo przyjaznego i wspierającego. Pomagamy naszym Klientom przebudować swój świat według własnego pomysłu i  uczynić go miejscem pełnym nieograniczonych możliwości.

Fot. T. Milczarek, zdjęcie wykonano obiektywem typu rybie oko