Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiału opublikowanego na tej stronie – zarówno w zakresie metafory drzewa i jego poszczególnych części jak i w zakresie poszczególnych zamieszczonych tutaj tekstów i zdjęć należą do mnie, jako do ich autora i są objęte przepisami polskiego prawa, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Prawa autorskie - metafora

Możesz swobodnie korzystać z tych materiałów tworząc z nich pożywkę dla swoich korzeni w zakresie odpowiadającym Twojemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego własnego użytku osobistego i dozwolonego użytku publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nie kopiuj znalezionych na tej stronie treści, nie publikuj ich, nie rozpowszechniaj, nie transmituj i w żaden inny sposób nie wykorzystuj ani w całości ani w części bez wskazania mnie jako ich autora lub bez poinformowania mnie o tym. Preferowaną przeze mnie formą podzielenia się zamieszczoną tutaj treścią z innym użytkownikiem jest wskazanie linku do odpowiedniego wpisu na tej stronie. Bezpośredni link to wpisu na blogu możesz wygenerować klikając tytuł wpisu – otworzy się on wtedy jako samodzielny wpis – i kopiując link z paska adresu wyszukiwarki.

Bądź świadomym, zdrowym drzewem żyjącym w symbiozie z innymi drzewami, w tym również i ze mną. SZANUJ PROSZĘ MOJE PRAWA AUTORSKIE.

Z góry serdecznie za to dziękuję.

Więcej informacji na stronie Prawo Autorskie

Fot. T. Milczarek, zdjęcie wykonano obiektywem typu rybie oko