Miłość i Radość w działaniach

Miłość w działaniach - LUDZIE SĄ JAK DRZEWA - Lokalizacja: Duszniki Zdrój (Polska) Miłość w działaniach - LUDZIE SĄ JAK DRZEWA - Lokalizacja: Duszniki Zdrój (Polska)

Jak wiele jest Miłości w realizowanych przez Ciebie działaniach? W jakich obszarach Twojego życia jest najwięcej Radości? W jakich jest ich mniej?

W pracy, którą wykonujesz?
W rozwijaniu swojej kariery?
W uczeniu się nowych rzeczy?
W hobby, którym wypełniasz swój wolny czas?
W przygotowywaniu posiłków?
W dbaniu o swoje ciało?
W byciu z rodziną albo z przyjaciółmi?
W działalności społecznej?
W ocenie bieżących wydarzeń?
W interpretowaniu zachowań innych ludzi, z którymi spotykasz się na co dzień?
W codziennych sytuacjach?

W jakich aspektach swojego życia byłbyś gotów działać i postępować tak jak do tej pory nie oczekując żadnej formy wzajemności ani zapłaty tylko dlatego, że to, co robisz wypływa z Ciebie, ubogaca Cię i daje Ci poczucie spełnienia?

Człowiek jest istotą zbudowaną z Miłości. Im jest jej w naszym życiu więcej, im bardziej jesteśmy nią przepełnieni, tym bardziej rozkwitamy – jesteśmy szczęśliwsi, zdrowsi i spokojniejsi. Im więcej jest obszarów, w których nam jej brakuje, tym bardziej usychamy –  jesteśmy przytłoczeni, smutni, ospali i tym bliżej nam do chorób. Odczuwana Miłość i Radość podczas realizacji jakiegokolwiek działania świadczy o tym, że działanie to jest zgodne z biciem Twojego serca – jest zgodne z Twoim nasionkiem.

Wykonaj następujące ćwiczenie:
Wypisz dziedziny swojego życia, które zajmują Ci w normalnym tygodniu łącznie więcej niż 5 godzin. Znajdź wszystkie takie obszary – to bardzo istotne. Następnie określ na skali 0-100% ile w każdym z tych obszarów jest Twojej szczerej, ochoczej Miłości i Radości. Jak bardzo poszczególne wskazane przez Ciebie aktywności napełniają Cię takimi pozytywnymi emocjami? Przyjrzyj się swojemu zestawieniu aktywności i Twojej ocenie ich emocjonalnej wartości. Co chcesz zmienić? Co chcesz wzmocnić? Co chcesz wyeliminować? Co zamierzasz z tym wszystkim zrobić w perspektywie natychmiastowej, średniookresowej i dalekosiężnej?

* * * * *

Coaching Prosperity

W procesie Coachingu Prosperity wspieramy naszych Klientów w nauce korzystania z niewyczerpanego źródła mocy, które każdy nas nosi w sobie. Tą mocą jest Miłość. Każdy człowiek jest zdolny do wzniecenia w swoim sercu Miłości – do samego siebie, do innych ludzi, do Boga, do świata, do przyrody, do zwierząt, do pięknych rzeczy, które go otaczają. Życie prowadzone z poziomu Miłości daje ludziom głębokie poczucie szczęścia i napełnia ich poczuciem sensu podejmowanych działań.

Fot. T. Milczarek