Łączenie części

Łączenie części - LUDZIE SĄ JAK DRZEWA - Lokalizacja: Wrocław Łączenie części - LUDZIE SĄ JAK DRZEWA - Lokalizacja: Wrocław

Istnieje japońska dziedzina sztuki nazywana Kintsukuroi, która polega na naprawie stłuczonych ceramicznych wyrobów. Rozbite części łączy się ze sobą używając laki z dodatkiem sproszkowanych szlachetnych metali – złota, srebra czy platyny. W efekcie zniszczony przedmiot zostaje odtworzony, ozdobiony żyłami szlachetnych metali, a ogromna pracochłonność procesu sprawia, że naczynie po naprawie posiada znacznie większą wartość artystyczną, materialną i emocjonalną niż posiadało przed jego zniszczeniem.

Czym naprawiasz wszystko to, co ulegnie uszkodzeniu lub rozbiciu w Twoim życiu? Jakich używasz do tego budulców? Czym sklejasz to, co się rozpadło? Jakie wkładasz w proces naprawy myśli, jakie emocje, ile poświęcasz na ten proces czasu i zaangażowania? Jakiego rodzaju jest to zaangażowanie? Ile uważności ofiarujesz ludziom, których dotyczy dana sytuacja? Czy dostrzegasz, że jeśli podczas prób naprawy tego, co popsute nie użyjesz szczerości najwyższej próby i nie zaangażujesz się bez reszty, to, co naprawiasz nie będzie już tak sprężyste, wytrzymałe i szczelne, i będzie wydawało zupełnie inny dźwięk niż wcześniej?

A patrząc szerzej – jakie części łączysz w swoim życiu? Czy są to elementy tego samego naczynia? Czym łączysz poszczególne części? Co traktujesz jako spoiwo? Jakie dominujące myśli i emocje wkładasz w to, żeby zbudować życie spójne i harmonijne? Jakie życie budujesz a jakie chciałbyś zbudować? Czy to, czego pragniesz składa się z tych elementów i łączone jest tym spoiwem, które dobierasz i używasz w swojej codzienności? Co zamierzasz osiągnąć, a jakie efekty w rzeczywistości uzyskujesz? Co łączysz ze sobą i dodajesz do swojego życia z nawyku i zwyczaju a co z głębokiego poczucia, że według Twojego pomysłu na życie, właśnie to powinno być złączone i dodane? Ile jest w Twoim łączeniu miękkości, naturalności i dobra, a ile siłowego dopasowywania rzeczy, które nie chcą stanowić całości? Kto wybiera części do połączenia w Twoim życiu? Kto ma wpływ i kto decyduje o sposobie i kolejności dodawania części do całości? Czym się inspirujesz w swoich połączeniach? Skąd czerpiesz pomysły? Z jakich idei korzystasz? Kim stajesz się w wyniku swoich połączeń? Jakie staje się Twoje życie? Jakie staje się życie wokół Ciebie? Co realizujesz? Co urzeczywistniasz? Czy z każdym kolejnym dodatkiem Twoje życie nabiera większej wartościartystycznej, materialnej, emocjonalnej, mentalnej, duchowej…?

* * * * *

Coaching Prosperity

W procesie Coachingu Prosperity zapraszamy Klientów do budowania swojego życia według własnego, autorskiego pomysłu, oraz do świadomego wybierania jego elementów. Pomagamy przy tym Klientowi poszerzyć swój światopogląd i swoje definicje, oraz uświadamiać sobie skutki swoich wyborów po to, żeby budować w zgodzie ze sobą ale i ekologicznie w stosunku do otoczenia. Inspirujemy naszych Klientów do drogocennych i szlachetnych połączeń najlepszych części za pomocą najlepszych życiowych spoiw. 

Fot. T. Milczarek