Korona – metafora rozległości Twoich horyzontów

Korona – metafora rozległości Twoich horyzontów

Korona - metafora

Korona to rozległość Twoich emocjonalnych, intelektualnych, duchowych i mentalnych horyzontów. Korona to pojemność Twojego światopoglądu. To wiedza i doświadczenie, mądrość, otwartość, tolerancja, elastyczność umysłowa, zdolność uczenia się, przyznawania się do błędów i do słabości. To dystans do siebie i umiejętność pracy ze swoim ego. Korona to przekonania, które kształtują Twoje życie, odzwierciedlają się w Twoim ciele i w Twoim otoczeniu. Korona to Twoja strefa komfortu i mocy oraz umiejętność jej świadomego poszerzania. Otwartość na to, co nowe, na ludzi, na doświadczenia, na smaki, schematy i strategie. To również wola uczenia się i wypróbowywania nowych możliwości oraz umiejętność zrzucania starej, zużytej skóry. Korona to Twoje wartości, wierzenia, przekonania, systemy religijne, społeczne, przyczynowo-skutkowe, polityczne, edukacyjne, zawodowe i wszelkie inne. To identyfikacje w Twojej głowie, które tworzą Twoją osobowość.

Korona to Świadomość. Świadomość mechanizmów przyczyn i skutków. Świadomość własnych reakcji i emocji, świadomość własnej niewiedzy ale i nieograniczonych możliwości swojego rozwoju. Świadomość prawa do podważania prawd znanych nam od dzieciństwa oraz ciągłego obiegu pierwiastków we Wszechświecie.

Korona to Twoja umiejętność komunikowania się z innymi ale i z samym sobą w wewnętrznych dialogach. Korona to łagodność i zdrowa miłość w stosunku do samego siebie. To zdolność przemawiania tak, żeby inni nas rozumieli. To zdolność do wchodzenia w światy innych ludzi, do swobodnego poruszania się w ich granicach oraz do ich rozwijania. Korona to wiedza, kiedy należy mówić, a kiedy milczeć. Co należy mówić a czego nie. Jak należy mówić, żeby odnieść oczekiwany skutek.

Rozwiń swoje słownictwo a rozwinie się Twój świat. Rozwiń to w co wierzysz, a rozwinie się Twój świat. Rozwiń to o czym myślisz, a rozwinie się Twój świat. Rozwiń to czego zażywasz, a rozwinie się Twój świat. Twoja korona to rozumienie tego mechanizmu. Twoja korona to odwaga formowania siebie jako dojrzałego i stale rozwijającego się drzewa. Korona to rozumienie całego przebiegu: nasionko – korzenie – grunt – pień – korona – owoce – las. Korona to rozumienie, że to co zjadasz wpływa na to co myślisz. Że to co dajesz jednym wpływa na to co dostajesz od innych. Korona to świadomość, że Twoje działania tutaj wpływają na równowagę Wszechświata po drugiej stronie Kosmosu. Twoja korona to rozumienie, że wszyscy jesteśmy Jednością.

Dlatego Twoja korona to stałe poszukiwanie potencjału do samodoskonalenia. To samoobserwacja, mierzenie swoich wyników, szukanie coraz lepszych źródeł, coraz skuteczniejszych metod pracy nad sobą i poszukiwanie umiejętności dawania coraz lepszych owoców.

Dobra korona jest wysoka. Na tyle wysoka, że z jej szczytu widać to, co ukryte za widnokręgiem. Pielęgnuj swoją koronę dla siebie, dla swoich owoców i dla Wszechświata. Niech metafora KORONY zainspiruje Cię do spojrzenia na rozległość swoich horyzontów z zupełnie nowej perspektywy i niech wzmocni Twój Rozwój Osobisty.

Fot. Małgorzata Nikołajewna