Grunt – metafora otoczenia

Grunt – metafora otoczenia

Grunt - metafora

Grunt to fizyczna lub w inny sposób trwała przestrzeń wokół Ciebie. Grunt to Twój pokój, mieszkanie, dom, ogródek, ulica i miasto. Grunt to Twoja praca, do której regularnie chodzisz i w trwały sposób wykonujesz tam określone czynności otrzymując w zamian określone korzyści; grunt to wszelkiego rodzaju transakcje zarobkowe, w których funkcjonujesz. Grunt to relacje rodzinne, społeczne, przyjacielskie, wszelkie układy – partyjne, związkowe, potajemne – grunt to międzyludzkie schematy działań. Stałe fragmenty gry. Grunt to role, w które wrosłeś i które zaplatają Cię z Twoim otoczeniem. Grunt to reguły, do których musisz lub powinieneś się stosować – system prawny, obowiązujące zwyczaje, zasady postępowania, moralne i społeczne normy obowiązujące w miejscu, w którym mieszkasz i żyjesz.

Grunt to otoczenie, z którego czerpiesz i któremu dajesz coś od siebie. Grunt to wszystko, w czym na stałe masz zanurzone korzenie i wszystko, na co spadają Twoje owoce.

To, co Cię otacza, a więc grunt w którym tkwisz jest odzwierciedleniem tego co masz wewnątrz. Porządek na zewnątrz świadczy o porządku w środku. Chaos w otoczeniu mówi o chaosie w sercu. Nie każdy porządek jest taki sam. Nie wszyscy powinni tkwić w identycznym porządku, ale brak jakiegokolwiek porządku pokazuje, że składniki przyjmowane przez korzenie niekoniecznie odnajdują swoje właściwe proporcje, czas i miejsce dodania do całości, aby urodzić optymalne owoce.

Uporządkuj to co na zewnątrz, a uporządkuje się to co masz w sobie. Uporządkuj swoje wnętrze, a uporządkuje się otaczająca Cię rzeczywistość. Wyrzuć śmieci i obciążenia, a lżej zrobi się i w środku i na zewnątrz. Zaakceptuj tylko to, na co naprawdę nie masz wpływu. Naucz się z tym żyć w pokoju, przyjaźni i symbiozie. Napraw to, co leży w strefie Twojej mocy. A jeśli te działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, znajdź inny grunt, w którym Twoje nasionko będzie miało odpowiednie warunki do tego, żeby zakiełkować i wzrosnąć. Tak – masz wpływ na grunt i masz prawo do wyboru gruntu, w którym wzrastasz.

Nasze nasionka mają zdolność wywierania wpływu i jednocześnie są zadziwiająco mobilne. Potrzebujesz tylko wszystko to sobie uświadomić. Niech metafora GRUNTU zainspiruje Cię do spojrzenia na swoje otoczenie z zupełnie nowej perspektywy i niech wzmocni Twój Rozwój Osobisty.

Fot. Małgorzata Nikołajewna