Upodabnianie

Gorliwe podążanie za trendami, za modą, za forsowanymi coraz to nowymi schematami zachowań, usilne upodabnianie się do innych sprawia, że zaczynamy znikać. Zaczynamy zlewać się z tłumem dzielącym ten sam ubiór, styl życia, sposób urządzania domu, szablony i kierunki myślenia, odczuwania, podejmowania decyzji, interpretowania rzeczywistości. Później kopiujemy myśli, poglądy, nawyki i zachowania, a w końcu […]

Rama

Każdy z nas toczy swoje życie na znanym sobie gruncie, na planszy, szachownicy, na swoim terytorium. Każdy korzysta ze swoich ulubionych schematów, posługuje się przyjętymi lub wypracowanymi przez siebie strategiami, według których realizuje swoje plany, cele, pomysły i spełnia swoje marzenia. Każdy ma swoje sposoby postępowania z ludźmi i klucz, według którego dobiera ich do […]

Świadkowie

Istnieją tacy świadkowie, którzy zawsze są obecni i wszystko widzą, a jednak nigdy niczego nie komentują, nie robią wyrzutów, nie oskarżają, nie zajmują stanowiska, nie krytykują i nie wchodzą w dyskusje. Bez słowa wspierają wszystko co robisz, niezależnie od tego, jakie są Twoje intencje, jednak skutki swoich działań ponosisz osobiście. Nigdy nie jesteś osamotniony. Zawsze masz […]

Dynamika ruchu i spoczynku

Zasady dynamiki Isaaca Newtona mówią m. in. o tym, że jeśli ciało znajduje się w spoczynku, to „chce” nadal spoczywać, a kiedy się porusza – „chce” się nadal poruszać. To właśnie zgodnie z tą zasadą, kiedy samochód, którym się poruszasz gwałtownie przyspiesza – Twoje ciało „zostaje w tyle” – wyraźnie odczuwasz, jak zostajesz wciśnięty w […]

Strefa Światła i strefa cienia

Jakąkolwiek sprawę chcesz wspomagać, cokolwiek jest dla Ciebie ważne, o cokolwiek chcesz walczyć – wspieraj pozytywną stronę tego, na czym Ci zależy. Nie walcz przeciwko wojnie – wstawiaj się za pokojem. Nie walcz z łapówkarstwem – wspomagaj programy promujące uczciwość i sam bądź uczciwy. Nie walcz z dyskryminacją – szukaj sposobów, żeby wzmacniać sprawiedliwość i równe […]